Συνολικά: 5063 Ὑπογραφές | Ἀρχειοθέτηση μὲ βάση: τὴν  Ἡμερομηνία / τό Ὄνομα
  Σελίδα:  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>
 • Καρβούνης Ἰω.
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή: Περιστέρι
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ Κάτ.
 • Ἰδιότητα: Κοινωνική Λειτουργός
 • Περιοχή: Ἁγία Παρασκευή
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κάργα Ζωή
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρδάμας Νικ.
 • Ἰδιότητα: Συντ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Μάρω
 • Ἰδιότητα: Πανεπιστημιακός
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Καρδαμίτση Α.
 • Ἰδιότητα: ?κδότης
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρέκου Ἀθηνᾶ
 • Ἰδιότητα: Γρα/εύς
 • Περιοχή: Ἀνω Κυψέλη
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρελίδου ?ρ.
 • Ἰδιότητα: ?δ. ?πάλ.
 • Περιοχή: Δροσιά
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρέλλος Νίκος
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή: Περιστέρι
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρέτσος Γ.
 • Ἰδιότητα: Δασ/γος
 • Περιοχή: ?λιούπολη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΡΕΤΣΟΥ Μαργ.
 • Ἰδιότητα: Αἰσθητικός
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • Καρζαμπά Κυρ.
 • Ἰδιότητα: Ἰατρός
 • Περιοχή: Θεσ.
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Ἰδιότητα: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 • Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ὑπέγραψε: 17/1/2009
 • ΚΑΡΚΑ Ἀγγ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/2/2007
 • Καρκάνης
 • Ἰδιότητα: Μηχ. Κιν.
 • Περιοχή: Μαρούσι
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Ἀθ.
 • Ἰδιότητα: Ψυχίατρος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 10/2/2007
 • Καρκαντζοῦ Σταυρ.
 • Ἰδιότητα: Δημοσιογράφος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρκατσούλης Παν.
 • Ἰδιότητα: Ἰατρός
 • Περιοχή: Βριλήσσια
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΚΟΥ Βίκη
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 18/11/2006
 • ΚΑΡΚΟΥ Βίκυ
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 16/11/2006
 • ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΛΗ Κ.
 • Ἰδιότητα: Πανεπιστημιακός
 • Περιοχή: Πανόραμα
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Κάρμας Δ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή: Καισαριανή 161 21
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρνάβα Μαργ.
 • Ἰδιότητα: Φιλ/γος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρναβάς Κ.
 • Ἰδιότητα: Δημοσ.
 • Περιοχή: ?νω Κυψέλη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρνέσης Γεω.
 • Ἰδιότητα: Συν/χος
 • Περιοχή: Σαλαμίνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ Καλ.
 • Ἰδιότητα: Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Καλύβια
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • Καρούκ Ι.
 • Ἰδιότητα: Συμβ/φος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρούλιας Επ.
 • Ἰδιότητα: Δρ. Α.Π.Θ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρούτας Α.
 • Ἰδιότητα: Φαρμ/ός
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καρπο?ζος Ἰ.
 • Ἰδιότητα: Παιδίατρος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 10/5/2007
 • ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Ἀλέξ.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • ΚΑΡΡΑ Οδ.
 • Ἰδιότητα: Οἰκιακά
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/6/2007
 • ΚΑΡΡΑ Νατ.
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Παπάγου
 • Ὑπέγραψε: 10/3/2007
 • ΚΑΡΡΑ Δ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκαπιδευτικός
 • Περιοχή: Παπάγου
 • Ὑπέγραψε: 1/9/2007
 • ΚΑΡΡΑΣ Δ.
 • Ἰδιότητα: Γραφ. Τέχνες
 • Περιοχή: Παπάγου
 • Ὑπέγραψε: 26/6/2007
 • Καρσαλάκη Αίκ.
 • Ἰδιότητα: τεχν/γος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρσαλιάκου Τίνα
 • Ἰδιότητα: Ἰδιώτης
 • Περιοχή: Πειραιάς
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΡΣΙΒΑΡΔΑΣ Χ.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Κολωνός
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • ΚΑΡΤΣΩΝΑ Στ.
 • Ἰδιότητα: Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Παν.
 • Ἰδιότητα: Ἐλ. Ἐπαγγελματίας
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/6/2007
 • Κάρτσωνας Νικ.
 • Ἰδιότητα: ?εργος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΡΥΔΗ Ἀθανασία
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2006
 • ΚΑΡΥΔΗΣ Ν.
 • Ἰδιότητα: Ἱερεύς
 • Περιοχή: Κέρκυρα
 • Ὑπέγραψε: 26/12/2006
 • ΚΑΡΥΔΗΣ Ν.
 • Ἰδιότητα: Ἱερεύς
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 15/2/2007
 • ΚΑΡΥΔΗΣ Νίκος
 • Ἰδιότητα: Πανεπιστημιακός
 • Περιοχή: Κηφισιά
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • ΚΑΡΥΔΗΣ Εὐ.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ν. Λιόσια
 • Ὑπέγραψε: 25/3/2007
 • Καρύδης ?δ.
 • Ἰδιότητα: Πολ. Μηχ.
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρύδης Προκ.
 • Ἰδιότητα: ?πάλ. Μητρ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Φαίδων
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Κατερίνη
 • Ὑπέγραψε: 10/1/2008
 • ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ Μελ.
 • Ἰδιότητα: Συντηρήτρια
 • Περιοχή: Ἄλιμος
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
 • Ἰδιότητα: Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • Καρυτόπουλος Γ.
 • Ἰδιότητα: ?δ. ?πάλ.
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καρυτοπούλου ?γ.
 • Ἰδιότητα: Ο?κιακά
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΡΥΩΤΟΥ Μ.
 • Ἰδιότητα: Δικ. Ὑπάλλληλος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • ΚΑΡΦΗΣ Δ.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Καρπενήσι
 • Ὑπέγραψε: 13/4/2007
 • Κασβίκης Θεμ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κασβουνιάσης Β.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κασελάκης Πάνος
 • Ἰδιότητα: ?δ. ?π?λ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΣΙΜΑΤΗ Ἀν.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Κασίμη Σ.
 • Ἰδιότητα: Φοιτήτρια
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κασκαβέλη Κ.
 • Ἰδιότητα: Ο?κιακά
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κασκαμπᾶ Β.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Καλαμάτα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κασκαμπᾶ Β.
 • Ἰδιότητα: Φοιτήτρια
 • Περιοχή: Καλαμάτα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΣΚΑΜΠΑ Κ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Καλαμάτα
 • Ὑπέγραψε: 10/4/2007
 • Κασούτσα Ἰσ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κασσαβέτης Κ.
 • Ἰδιότητα: Κτηματομεσίτης
 • Περιοχή: Ν. Πέραμος
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 • Ἰδιότητα: ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 • Περιοχή: ΚΗΦΙΣΙΑ
 • Ὑπέγραψε: 2/1/2008
 • Καστανάκη ?ννα
 • Ἰδιότητα: Χημικός
 • Περιοχή: Γλυφάδα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
 • Ἰδιότητα: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 • Περιοχή: ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Ὑπέγραψε: 10/1/2008
 • Καστανάς Γ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καστανέβα Ἑλ.
 • Ἰδιότητα: Θεόλόγος
 • Περιοχή: Κομοτηνή
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Καστανίδου Ελ.
 • Ἰδιότητα: ?δο/τρος
 • Περιοχή: Λαμία
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καστσάνου Μ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή: Βόλος
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κασφίκη Ε?.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή: Βαρη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Καταβάτης Γ.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΑΔΕΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • Ἰδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 • Περιοχή: Ν/Α
 • Ὑπέγραψε: 23/6/2011
 • Κατάμπουρος Ἐλ.
 • Ἰδιότητα: Στρατ/κος
 • Περιοχή: Κατερίνη
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 • Ἰδιότητα: ΕΚΔΟΤΗΣ
 • Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ὑπέγραψε: 19/1/2009
 • Κάτζα Φωτεινή
 • Ἰδιότητα: ?ατρός
 • Περιοχή: Καλαμάτα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΤΖΑΡΗ Ἄγ.
 • Ἰδιότητα: Βιοτέχνης
 • Περιοχή: Σέρρες
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
 • Ἰδιότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 • Περιοχή: ΧΑΙΔΑΡΙ
 • Ὑπέγραψε: 8/4/2008
 • Κατίνας Ζησ.
 • Ἰδιότητα: Στρατιωτικός
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατούλας
 • Ἰδιότητα: ?ατρός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΤΡΑΚΙΛΗΣ Γεώργιος - Χαράλαμπο
 • Ἰδιότητα: Ἱστορικός
 • Περιοχή: Ἄνω Νέα Σμύρνη
 • Ὑπέγραψε: 14/2/2008
 • Κατραχούρας Παν.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΡΗΣ Κωνστ.
 • Ἰδιότητα: Ἠλ. Μηχανολόγος
 • Περιοχή: Ν. Πεντέλη
 • Ὑπέγραψε: 1/4/2007
 • ΚΑΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • Ἰδιότητα: ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 • Περιοχή: ΑΙΓΑΛΕΩ
 • Ὑπέγραψε: 8/5/2009
 • Κατσαβοῦ Δ.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσαδούρης Παναγιώτης
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Αθήνα
 • Ὑπέγραψε: 29/1/2009
 • Κατσάλου Παν.
 • Ἰδιότητα: Συν/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσαμπέρη Βάγ.
 • Ἰδιότητα: Γραμματεύς
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσανάκης Ἰπ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΣΑΝΕΚΟΥ Β.
 • Ἰδιότητα: Προγραμματίστρια
 • Περιοχή: Σεπόλια
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • Κατσάνος Χαρ.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ἰωάννινα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσαντώνης Γ.
 • Ἰδιότητα: Φοιτητής
 • Περιοχή: Τριανδρία
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσάρας Βασ.
 • Ἰδιότητα: Βιολόγος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ Ἰωάννα
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ἀργυρούπολη
 • Ὑπέγραψε: 19/11/2006
 • ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ Πολ.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Καισαριανή
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2006
 • ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ Χρ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Πάτρα
 • Ὑπέγραψε: 26/12/2006
 • Κατσαρέλης ?ντ.
 • Ἰδιότητα: Δικ/ρος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσαρέλλης Δ.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσάρη Α?κ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσαροῦ Ι.
 • Ἰδιότητα: Ὑπάλ. Ε.Τ.Ε.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσαρός Ν.
 • Ἰδιότητα: Δ/ντής ?ρ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσαρός Ἰπ.
 • Ἰδιότητα: Ἀρχιτέκτων
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΣΑΡΟΥ Ἀγ.
 • Ἰδιότητα: Δημόσιος Ὑπάλληλος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/10/2007
 • ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • Ἰδιότητα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
 • Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
 • Ὑπέγραψε: 22/11/2008
 • ΚΑΤΣΑΣ Γρ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/1/2007
 • Κατσέας Γ.
 • Ἰδιότητα: ?ατρ?ς
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσήρα Φ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσιαβριᾶς Νικόλαος
 • Ἰδιότητα: Φυσικός
 • Περιοχή: Βόλος
 • Ὑπέγραψε: 3/4/2008
 • Κατσιαβριά Μ.
 • Ἰδιότητα: Γραμματεύς
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗ Χρ.
 • Ἰδιότητα: Ποιήτρια
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 15/2/2007
 • ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Βασίλειος
 • Ἰδιότητα: ΑΠΧΧΑ Ε/Ε
 • Περιοχή: Ἁγ. Παρασκευή
 • Ὑπέγραψε: 10/1/2008
 • Κατσιάπης Γ.
 • Ἰδιότητα: Τραπ.
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Κατσιάρη Χρ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή: Ν. Σμύρνη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Π. Φάληρο
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • Κατσίκαρης Ἀθ.
 • Ἰδιότητα: Δημοτικός Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Κατσίκη Δήμητρα
 • Ἰδιότητα: Οἰκιακά
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 6/10/2007
 • Κατσίκη Μαρία
 • Ἰδιότητα: Φοιτήτρια
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 6/10/2007
  Συνολικά: 5063 Ὑπογραφές | Ἀρχειοθέτηση μὲ βάση: τὴν  Ἡμερομηνία / τό Ὄνομα
  Σελίδα:  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>