Συνολικά: 5063 Ὑπογραφές | Ἀρχειοθέτηση μὲ βάση: τὴν  Ἡμερομηνία / τό Ὄνομα
  Σελίδα:  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>
 • Ρουμαντζά Μ.
 • Ἰδιότητα: Ἰατρός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΡΟΥΜΕΛΗ Ἐλ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Ρουμελιώτη Ἀγ.
 • Ἰδιότητα: Διακ/τρια
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Παν.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Ἐλευσίνα
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κ.
 • Ἰδιότητα: Ἐπιθ. ?ερ.
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • Ρουμελιώτης Νικ.
 • Ἰδιότητα: ?ερέας
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΡΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • Ἰδιότητα: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 • Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ὑπέγραψε: 7/1/2008
 • ΡΟΥΣΟΥ Σ.
 • Ἰδιότητα: Φαρμακοποιός
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • Ἰδιότητα: ΔΑΣΚΑΛΑ
 • Περιοχή: ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Ὑπέγραψε: 23/6/2011
 • ΡΟΥΤΣΗ Στ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Δημητσάνα
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Ρούφα Χλόη
 • Ἰδιότητα: Φοιτήτρια
 • Περιοχή: Μεταμόρφωση
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Ρούφας Βρυλ.
 • Ἰδιότητα: Χημ. Μηχ.
 • Περιοχή: Άμπελώνας Λαρίσης
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Ρούφας Χαράλαμπος
 • Ἰδιότητα: Οικονομολόγος
 • Περιοχή: Πεύκη
 • Ὑπέγραψε: 23/4/2008
 • Ρωμανόσογλου Χ.
 • Ἰδιότητα: Προ/ιστής
 • Περιοχή: Καλλιθέα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Ρώσσης Ι.
 • Ἰδιότητα: ?δ. ?πάλ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σῶχος Γεώργ.
 • Ἰδιότητα: Μαθ/κός
 • Περιοχή: Γλυφάδα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΑΒΒΑΡΙΝΑ Μ.
 • Ἰδιότητα: Ἱστ. Τέχνης
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/2/2007
 • ΣΑΒΒΙΔΗΣ Θωμᾶς
 • Ἰδιότητα: Ἀν. Καθηγητής
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Σαββίδης Γ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΒΒΙΔΟΥ Χρυσή
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Σταυρούπολη
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • Σαββοπούλου Φ.
 • Ἰδιότητα: Συντ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Ν.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή: Νάουσα
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • Σαγρ?ς Γεώργιος
 • Ἰδιότητα: ?γρότης
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΪΝΑΤΟΥΛΗΣ Π.
 • Ἰδιότητα:
 • Περιοχή: Δράμα
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • ΣΑΚΑΛΑΚΗ Ἀγγελ.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/8/2007
 • ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Νικ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/8/2007
 • Σακαλάκης Ε?.
 • Ἰδιότητα: ?ατρός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σακαλίδου Σ.
 • Ἰδιότητα: ?ρχ/των
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σακαλίδου Νένα
 • Ἰδιότητα: Τραπ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ Ἑλ.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • Σακελαρίου Ι.
 • Ἰδιότητα: Κληρικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σακελλάρης Κωνσταντῖνος
 • Ἰδιότητα: σπουδαστὴς
 • Περιοχή: Καρδίτσα
 • Ὑπέγραψε: 7/9/2009
 • Σακελλάρης Κωνσταντῖνος
 • Ἰδιότητα: Ἐργάτης
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 18/4/2008
 • ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Μιχαήλ
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος - Ἐπιμελητὴς Ἐκδόσεων
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 2/4/2008
 • Σακελλαρίου Αρσένιος
 • Ἰδιότητα: Μηχανικός
 • Περιοχή: Αττική
 • Ὑπέγραψε: 1/3/2011
 • Σακελλαρόπουλος Κ.
 • Ἰδιότητα: Θεολόγος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σακκιώτου Ἑλένη
 • Ἰδιότητα: Ἀσφαλιστής
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 21/11/2007
 • ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Δ.
 • Ἰδιότητα: Μικροβιολόγος
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 22/3/2007
 • Σακοράφας Δημ.
 • Ἰδιότητα: ?ατρός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ Γ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Ἀμπελώνας
 • Ὑπέγραψε: 20/2/2007
 • ΣΑΛΙΠΑ Ἑλ.
 • Ἰδιότητα: Γραμματέας
 • Περιοχή: Ἀργυρούπολη
 • Ὑπέγραψε: 26/1/2007
 • Σαλματάνης Παν.
 • Ἰδιότητα: ?λ. ?παγ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Χρυσ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Καλ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • Σαλογιάννη Χρ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Ἄννα
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 10/3/2007
 • ΣΑΜΑΪΔΟΥ Κ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2006
 • Σαμακίδης Κ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΜΑΡΑ Ἑλ.
 • Ἰδιότητα: Ἀρχιτέκτων
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/7/2007
 • ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΗ
 • Ἰδιότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 17/4/2007
 • ΣΑΜΑΡΑ Μαρ.
 • Ἰδιότητα: Νοσηλεύτρια
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • ΣΑΜΑΡΑΣ Ἀπόστ.
 • Ἰδιότητα: Ἀγρότης
 • Περιοχή: Καλοχώρι
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • Σαμαράς Δ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σάμιος Ἰ.
 • Ἰδιότητα: Ἰατρός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/1/2007
 • Σάμιος Χρ?στος
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή: Κορυδαλός
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΜΙΟΥ Κασσιανή
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2006
 • ΣΑΜΙΟΥ Μ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: Κορυδαλός
 • Ὑπέγραψε: 15/1/2007
 • ΣΑΜΙΩΤΗ Κατ.
 • Ἰδιότητα: Ψυχολόγος
 • Περιοχή: Μυτιλήνη
 • Ὑπέγραψε: 10/1/2007
 • ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Κων.
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/1/2007
 • ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Γεώργιος
 • Ἰδιότητα: Συνταξιοῦχος
 • Περιοχή: AΙΓΙΝΑ
 • Ὑπέγραψε: 30/4/2012
 • Σαμοθράκης Σπυρίδων
 • Ἰδιότητα: Ιδ.Υπάλληλος
 • Περιοχή: Σκιάθος
 • Ὑπέγραψε: 30/4/2012
 • Σαμούτ ?λ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή: ?θήνα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΜΟΧΜΟΛΑΒΟΒ Σερ.
 • Ἰδιότητα: Ἰδιωτικός Υπάλληλος
 • Περιοχή: Κάτω Πετράλωνα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α.
 • Ἰδιότητα: Ἀξιωματικός
 • Περιοχή: Αὐλώνας
 • Ὑπέγραψε: 26/8/2007
 • ΣΑΜΩΝΗΣ Κ.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΝΙΚΑ Κατ.
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/6/2007
 • Σανο?σος Ἰ.
 • Ἰδιότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 26/7/2007
 • Σαξιώνη Σωτ.
 • Ἰδιότητα: Ο?κιακά
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ Κορ.
 • Ἰδιότητα: Βιοχημικός
 • Περιοχή: Π. Φάληρο
 • Ὑπέγραψε: 26/2/2007
 • Σαπρανίδου Ἀν.
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΑΡΑΪΔΑΡΗ ΑΝΝΑ
 • Ἰδιότητα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
 • Περιοχή: ΚΕΝΤΡΟ
 • Ὑπέγραψε: 23/4/2008
 • Σαράντης Κων.
 • Ἰδιότητα: Θεολόγος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σαράντης Στυλιανός
 • Ἰδιότητα: Μηχανικός
 • Περιοχή: Καλλιθέα
 • Ὑπέγραψε: 18/4/2008
 • ΣΑΡΑΝΤΙΝΗΣ Παναγ.
 • Ἰδιότητα: Ἐκτ/τής
 • Περιοχή: Πειραιᾶς
 • Ὑπέγραψε: 26/8/2007
 • Σαραντόπουλος Ἀ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Γλυφάδα 165 62
 • Ὑπέγραψε: 1/6/2007
 • ΣΑΡΑΧΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ
 • Ἰδιότητα: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 • Περιοχή: Ν/Α
 • Ὑπέγραψε: 23/6/2011
 • Σαργέτης Βασ.
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή: Πύργος
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σαρδέλλης Κων.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σαρελάκος Νίκος
 • Ἰδιότητα: ?πι/τιας
 • Περιοχή: Βούλα
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/2/2007
 • ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ι.
 • Ἰδιότητα: Ἔμπορος
 • Περιοχή: Χαλκιδική
 • Ὑπέγραψε: 26/5/2007
 • ?σαρίδης Βασ.
 • Ἰδιότητα: Μηχαν. Μηχ.
 • Περιοχή: Θεσσαλονόκη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΡΛΗ Ελένη
 • Ἰδιότητα: Συνταξιούχος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σάρλης Μανώλης
 • Ἰδιότητα: Ιδ. υπάλληλος
 • Περιοχή: Πέραμα
 • Ὑπέγραψε: 14/6/2009
 • ΣΑΡΜΑΝΗΣ Εὐτ.
 • Ἰδιότητα: Δικηγόρος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • Σάρρας Π.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΑΡΡΗ Ελένη
 • Ἰδιότητα: Οικιακά
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΡΡΗ Ἀγ.
 • Ἰδιότητα: Δια/τρια
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 26/4/2007
 • Σαρρημανώλης Μιχ.
 • Ἰδιότητα: ?δ. ?πάλ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΑΡΡΗΣ Ἀλέξανδρος
 • Ἰδιότητα: Ἰδιώτης
 • Περιοχή: Κηφισιά
 • Ὑπέγραψε: 26/8/2007
 • ΣΑΡΡΗΣ Δ.
 • Ἰδιότητα:
 • Περιοχή: Ναύπλιο
 • Ὑπέγραψε: 26/1/2007
 • ΣΑΡΡΗΣ Ἠλίας
 • Ἰδιότητα: Χημ. Μηχανικός
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 9/1/2008
 • Σαρρής Παν.
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Τρίπολις
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σαρρής Νικ.
 • Ἰδιότητα: ?ερεύς
 • Περιοχή: Κυνουρίας
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σαρρ?ς Π.
 • Ἰδιότητα: ?μπορος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σαρτζετάκη Αναστασία
 • Ἰδιότητα: Εμπορος
 • Περιοχή: Χανιά
 • Ὑπέγραψε: 24/11/2010
 • ΣΑΦΙΔΟΥ Ἀριστέα
 • Ἰδιότητα: Ἐπιχειρηματίας
 • Περιοχή: Κομοτηνή
 • Ὑπέγραψε: 26/6/2007
 • Σαχουρίδης Χριστ.
 • Ἰδιότητα: Ἰδ. Ὑπάλ.
 • Περιοχή: Θεσσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σαχπαλίδου Δ.
 • Ἰδιότητα: Βιοχ/κός
 • Περιοχή: Καλαμαριά
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • ΣΒΟΜΠΟΣ Ν.
 • Ἰδιότητα: Σκηνοθέτης
 • Περιοχή: Ἅγ. Δημήτριος
 • Ὑπέγραψε: 26/3/2007
 • Σγουμποπούλου Χρ.
 • Ἰδιότητα: ?κπ/κος
 • Περιοχή: ?νω Πεύκη
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σγουραίου Ἀννα
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σγουράκης Ἀργ.
 • Ἰδιότητα: Ἐπιχ/τίας
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σγουρα?ος Θ.
 • Ἰδιότητα: Συνταξ/χος
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σδράλιας Ἀθαν
 • Ἰδιότητα: Στρατ/κος
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σεβασλίδου Ἔφη
 • Ἰδιότητα: Φυσικός
 • Περιοχή: Κατερίνη
 • Ὑπέγραψε: 29/1/2008
 • Σεβασλίδου Νερατζούλα
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Θεσαλονίκη
 • Ὑπέγραψε: 31/1/2008
 • Σεβαστο? Π.
 • Ἰδιότητα: ?πάλ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
 • Σεβήρος ευριπίδης
 • Ἰδιότητα: εκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Κέντρο
 • Ὑπέγραψε: 23/7/2009
 • Σειρανίδου Μαρία
 • Ἰδιότητα: Φιλόλογος
 • Περιοχή: Ταῦρος
 • Ὑπέγραψε: 29/5/2008
 • Σειριτίδης Χ.
 • Ἰδιότητα: Δ/ντης Παρ.
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • ΣΕΪΡΛΗ Νίκη
 • Ἰδιότητα: Ἐκπαιδευτικός
 • Περιοχή: Λάρισα
 • Ὑπέγραψε: 22/4/2007
 • ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Κ
 • Ἰδιότητα: ΟΙΚΙΑΚΑ
 • Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Ὑπέγραψε: 30/11/2008
 • ΣΕΜΠΟΥ Ἀθηνά
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Βόλος
 • Ὑπέγραψε: 1/4/2007
 • Σεραπίων Μιχ.
 • Ἰδιότητα: Ἱερεύς
 • Περιοχή: Μέγαρα
 • Ὑπέγραψε: 26/11/2007
 • Σεραφείδου Εὐδοκία
 • Ἰδιότητα: Δημ. Ὑπάλληλος
 • Περιοχή: Ν. Σμύρνη
 • Ὑπέγραψε: 8/12/2007
 • ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Ἰδιότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • Περιοχή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 • Ὑπέγραψε: 15/11/2008
 • ΣΕΧΙΔΟΥ Μαργ.
 • Ἰδιότητα: Ὀδοντίατρος
 • Περιοχή: Ἀθήνα
 • Ὑπέγραψε: 26/9/2007
 • Σημαντήρη Χρ.
 • Ἰδιότητα: Μαθήτρια
 • Περιοχή:
 • Ὑπέγραψε: 1/11/2007
  Συνολικά: 5063 Ὑπογραφές | Ἀρχειοθέτηση μὲ βάση: τὴν  Ἡμερομηνία / τό Ὄνομα
  Σελίδα:  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  34  35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>