Πρωτοστατήσαντες

OPC

euthini

ardin

Χρῆστες τοῦ Πολυτονικοῦ

Τὰ κάτωθι ἔντυπα, ἐκδοτικοὶ οἶκοι, βιβλιοπωλεῖα, ὀργανισμοὶ κ.λ.π., ἔχουν διατηρήσει, ἢ υἱοθετήσει, ἢ ἀποδέχονται κείμενα μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία. Ἄν θέλετε νὰ συμπεριληφθεῖτε στὸν κατάλογο, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

ΑΝΤΙ
 Πολιτικὸ Περιοδικό
Ἀντίβαρο

Ἠλεκτρονικὸ Περιοδικό

ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ
Δίκτυο γιά τά δικαιώματα καί τίς παραβιάσεις στό χῶρο τῆς ψυχικῆς ὑγείας
Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήμερο Πανθρακικὸ Ἔντυπο Γνώμης
ΑΡΝΑΙΑ
Περιοδικό
Βοιωτικά Ἀνάλεκτα
Διμηνιαῖο Περιοδικό
Γράμμα
Ἐφημερίδα
Γραφή
Τετράδια Λογοτεχνίας, Πολιτιστικὸς Ὀργανισμὸς Δήμου Λαρισαίων
ΔΑΥΛΟΣ
Περιοδικό
Δελτίο Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας
Δημοκράτης
Καθημερινὴ Πρωινὴ Ἐφημερίδα Δημοκρατικῶν Ἀρχῶν, Μυτιλήνη
Ἐκδόσεις ΑΓΡΑ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΔΟΜΟΣ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις τῆς ΕΣΤΙΑΣ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ

Ἐκδοτικός Οἶκος

Ἐκδόσεις Θεσβίτης
Ἱεραποστολικό ἐγχείρημα τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Προφήτου Ἡλιοῦ Θήρας
Ἐκδόσεις ΚΑΝΑΚΗ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Ἐκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις Μαϊστρος
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΜΥΓΔΟΝΙΑ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος, Θεσσαλονίκη
Ἐκδόσεις Νεφέλη
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΤΗΝΟΣ
Ἐκδοτικός Οἶκος
Ἐκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μαθήματα Ἑλληνικῆς Γλώσσας
Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά
Σωματεῖο
Ἑλληνικὸ Ἴδρυμα Καρδιολογίας
Ἐμβόλιμον
Ἐγχείρημα λόγου, τέχνης καί λοιπῆς φαντασίας
ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Περιοδικό, Ἀλεξανδρούπολη
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Λογοτεχνικό καί Καλλιτεχνικό Περιοδικό
ΕΠΑΛΞΕΙΣ
Δεκαπενθήμερη Ὀρθόδοξη Μορφωτικὴ Κοινωνικὴ Ἐφημερίδα
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
Ἐκδοτικές Ἐπιχειρήσεις
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ
Φιλολογική, Λογοτεχνική, Λαογραφική καὶ  Ἱστορική Ἔκδοση, Ζάκυνθος
ΕΣΤΙΑ

Ἡμερησία Ἐφημερίς

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σατυρική ἐφημερίδα, "οξυτάτης εθνικής και κοινωνικής κριτικής. Ανεξάρτητη, αυτοδιαχειριζόμενη, αυτόνομη, άτακτη και ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΚΗ", Κύπρος
Ζέφυρος
Γραφικές Τέχνες, Ἐκδόσεις - Θεσσαλονίκη
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν
Ἡ Λέξη
Ἑλληνική καί Ξένη Λογοτεχνία
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μηνιαία Πολιτική Ἐπιθεώρηση
Θέματα Λογοτεχνίας
Τετράμηνη ἐπιθεώρηση λογοτεχνίας, θεωρίας τῆς λογοτεχνίας καὶ κριτικῆς, Ἀθήνα
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Λογοτεχνικό Περιοδικό
ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
Κέντρο ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, γλώσσας καί τέχνης - Ἐκδόσεις
Ἴνδικτος
Ἀνώνυμος Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία
Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας
Ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός, Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας
Ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός, Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν
Ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός
Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος - Κοινωνικοθεραπείας
Ἐκπαιδευτικός ὀργανισμός, Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ἐφημερίδα
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Περιοδικό, Πολιτική, Πολιτισμός
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ἐκδόσεις, Ἀρχεῖα, Ἐκδηλώσεις

ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Κοινωνιολογική Ἐπιθεώρηση τῆς Ἑλλάδας
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

 Λογοτεχνικὸ Περιοδικό, Θεσσαλονίκη

ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Περιοδικὸ γιὰ τὸ λόγο καὶ τὰ εἰκαστικά.

NEMECIS

Μηνιαῖο Περιοδικὸ κατὰ τῆς Ὕβρεως

ΝΗΣΙΔΕΣ
Ἐκδόσεις, Θεσσαλονίκη
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Λογοτεχνικό Περιοδικό
Ὀροπέδιο
Περιοδικὴ Ἔκδοση Πολιτισμοῦ
Ὁ Σωτήρ

Περιοδικό τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ὁ Σωτήρ"

Πάροδος
Λογοτεχνικό Περιοδικό, Λαμία
Πεμπτουσία

Πολιτισμός, Ἐπιστῆμες, Θρησκεία

Πλανόδιον
Λογοτεχνικὸ Περιοδικό
Πληροφόρηση
Μηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Δημητριάδος
Ποίηση
Ἑξαμηνιαῖο περιοδικὸ γιὰ τὴν ποιητικὴ τέχνη
Πρός τήν Νίκην
Περιοδικό τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ὁ Σωτήρ"
Ρεσάλτο
Περιοδικὸ Πολιτικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Παρέμβασης
ΡΗΞΗ
Ἐφημερίδα
Τὸ Ροδακιό
Ἐκδοτικὸς Οἶκος
Σημειώσεις
Περιοδικό, Ἀθήνα
Τὰ Γλωσσικά

Γλωσσικός Ὄμιλος Βόλου

Τὰ Νεφούρια

 Περιοδικὸν τοῦ βιβλιοπωλείου "Διάμετρος"

Τό Ἐμμελές
Ἠλεκτρονική Ἐφημερίδα
ΤΟ ΟΚΤΑΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ ΜΠΙΛΙΕΤΟΥ
Περιοδικό, Παιανία
Φωκικὰ Χρονικά
Ἐτήσια Ἔκδοση, μὲ ποικιλία θεμάτων ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὥς τίς μέρες μας.
sign search