Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ Πολυτονικοῦ
Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου,...
ΤΟ «ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!
Πρωτοφανής Προκλητική Ἀντιμετώπιση τῆς Ἔρευνας γιά τό Πολυτονικό σέ Ἐπιστημονικό Συνέδριο Τήν Παρασκευή 17 Μαΐου στή συνεδρία...
Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, μὲ Πρόλογο τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου, Κατὰ Μονοτόνων καὶ...
Ὅπως οἱ Ἀρχαῖοι τῆς Ἀθηνᾶς Κακούρη
ΕΥΘΥΝΗ, Φεβρουάριος 2006, Χαῖρε κόσμε! Ὁ ὑπογράφων, Ἀνδρέας τοῦ Νικολάου καί τῆς Ἐλπίδος, ἔχοντας ὅλα του τά λογικά καί νοιώθοντας...
Συλλογὴ Ὑπογραφῶν
Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴ γλῶσσα ξεκίνησε τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2006. Ἀρχικά, τὰ "Φύλλα τῶν...
Ἄν ἐνδιαφέρεσθε νά συμμετάσχετε
 καθ' οἱονδήποτε τρόπο στὴν Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τή Γλώσσα, παρακαλεῖσθε νὰ ἀποστείλετε, μέσῳ τῆς σελίδας Ἐπικοινωνίας,...
Ἐλπίζουμε πραγματικὰ
ὅτι ὁ παρὼν "δικτυακὸς τόπος", θὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερους ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴ γλώσσα. Μὴ διστάσετε...

Καλῶς Ἤλθατε

Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τὴν Δημοκρατία στὴν Γλῶσσα ἀποσκοπεῖ στὴ συγκέντρωση ὑπογραφῶν ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ μιὰ ἐλάχιστη νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ τὴν ἐπανόρθωση τῆς 25χρονης αὐθαιρεσίας τοῦ μονοτονικοῦ.

Ἡ πρωτοβουλία ἀνελήφθη ἀπὸ ἐνδιαφερόμενους πολίτες ποὺ θεωροῦν σημαντικὴ καὶ τὴ δική σας συμμετοχή. Πιστεύουμε ἀκόμη ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ σᾶς, ὑπάρχουν στὸν κύκλο σας καὶ ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι στοὺς ὁποίους παρακαλεῖσθε ν' ἀπευθυνθεῖτε γιὰ ὑπογραφὴ ὥστε νὰ ὑπάρξει μιὰ εὐρεῖα συμμετοχή.

Στὶς ἑπόμενες σελίδες μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε ποιοί ὀργανισμοὶ, ἐκδοτικοὶ οἶκοι, ἐφημερίδες, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά περιοδικά κ.ἄ. χρησιμοποιοῦν τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία καθὼς καί ποιοί καὶ πόσοι πολίτες ὑπέγραψαν ἔως τώρα, τήν Πρόταση γιὰ τήν Γλῶσσα.

sign search