Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ Πολυτονικοῦ
Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου,...
ΤΟ «ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!
Πρωτοφανής Προκλητική Ἀντιμετώπιση τῆς Ἔρευνας γιά τό Πολυτονικό σέ Ἐπιστημονικό Συνέδριο Τήν Παρασκευή 17 Μαΐου στή συνεδρία...
Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, μὲ Πρόλογο τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου, Κατὰ Μονοτόνων καὶ...
Ὅπως οἱ Ἀρχαῖοι τῆς Ἀθηνᾶς Κακούρη
ΕΥΘΥΝΗ, Φεβρουάριος 2006, Χαῖρε κόσμε! Ὁ ὑπογράφων, Ἀνδρέας τοῦ Νικολάου καί τῆς Ἐλπίδος, ἔχοντας ὅλα του τά λογικά καί νοιώθοντας...
Συλλογὴ Ὑπογραφῶν
Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴ γλῶσσα ξεκίνησε τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2006. Ἀρχικά, τὰ "Φύλλα τῶν...
Ἄν ἐνδιαφέρεσθε νά συμμετάσχετε
 καθ' οἱονδήποτε τρόπο στὴν Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τή Γλώσσα, παρακαλεῖσθε νὰ ἀποστείλετε, μέσῳ τῆς σελίδας Ἐπικοινωνίας,...
Ἐλπίζουμε πραγματικὰ
ὅτι ὁ παρὼν "δικτυακὸς τόπος", θὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερους ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴ γλώσσα. Μὴ διστάσετε...

Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ Πολυτονικοῦ

Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων μεταξυ ἐνδιαφερομένων γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τοῦ Πολυτονικοῦ. Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ προῆλθε ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀρτιότητας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τόσον ἐκ μέρους τοῦ Α.Ψ.Κ. ὅσον καὶ διαφόρων ὀργανισμῶν ποὺ παρέχουν μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες (Βιβλιοπωλεῖο "Αἰγηίς", "Ἑλληνικὴ ¶γωγή", "Ἰδεοθέατρον", "Λόγος καὶ Τέχνη", Πολιτιστικὸς Σύλλογος "Παλαίχθων", "Τὸ Κρυφὸ Σχολειό" κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἀρκετῶν ἐμπλεκομένων στὰ μαθήματα αὐτά, εἴτε ἰδιωτικὰ εἴτε σὲ ἄλλα πλαίσια. Κατὰ τὴ συνάντηση ἀνεδείχθη, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἐπιθυμία περαιτέρω γνωριμίας, στενότερης ἐπικοινωνίας, ἀνταλλαγῆς σκέψεων καὶ πληροφοριῶν. Ἔγιναν, ἐπίσης, ἐνδιαφέρουσες προτάσεις γιὰ μελλοντικὲς συνεργασίες, διοργάνωση ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων κ.ἄ. Λόγῳ τοῦ αὐξημένου ἐνδιαφέροντος ὅλων, ἡ συνάντηση αὐτὴ θὰ ἐπαναληφθεῖ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

sign search