Ἠλεκτρονικὴ Ὑπογραφή

Παρακαλῶ συμπληρῶστε ὅλα τὰ πεδία
Στὴν ἱστοσελίδα θὰ ἐμφανίζονται μόνον τά σημειωμένα μέ ἀστερίσκο(*) στοιχεῖα σας.
Μόνον τό Τηλέφωνο, ὴ Διεύθυνση καί ο Τ.Κ. εῖναι προαιρετικά.

* Ἐπώνυμο :

* Ὄνομα :

* Ἰδιότητα :

Διεύθυνση :

Περιοχή

Τ.Κ.

Τηλέφωνο :

* E-mail :

 

Προστασία Προσωπικῶν Δεδομένων

Πολιτική προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἐπισκέπτη/χρήστη

Ἡ διαχείριση καὶ προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ ἐπισκέπτη / χρήστη τῆς ἱστοσελίδας μας διέπεται ἀπὸ τοὺς ὅρους χρήσης τῆς παρούσας ἱστοσελίδας καὶ τὶς σχετικὲς διατάξεις τόσο τοῦ Ἑλληνικοῦ  ὅσο καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου.

Ὅλα τὰ στοιχεῖα παραμένουν ἐμπιστευτικά

Συμφωνῶ μὲ τὰ παραπάνω καὶ θέλω νὰ ὑπογράψω γιὰ τὴν πρόταση τῆς Πρωτοβουλίας Πολιτῶν γιὰ τὴν Δημοκρατία στὴν Γλώσσα

sign search