Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ Πολυτονικοῦ
Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου,...
ΤΟ «ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!
Πρωτοφανής Προκλητική Ἀντιμετώπιση τῆς Ἔρευνας γιά τό Πολυτονικό σέ Ἐπιστημονικό Συνέδριο Τήν Παρασκευή 17 Μαΐου στή συνεδρία...
Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, μὲ Πρόλογο τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου, Κατὰ Μονοτόνων καὶ...
Ὅπως οἱ Ἀρχαῖοι τῆς Ἀθηνᾶς Κακούρη
ΕΥΘΥΝΗ, Φεβρουάριος 2006, Χαῖρε κόσμε! Ὁ ὑπογράφων, Ἀνδρέας τοῦ Νικολάου καί τῆς Ἐλπίδος, ἔχοντας ὅλα του τά λογικά καί νοιώθοντας...
Συλλογὴ Ὑπογραφῶν
Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴ γλῶσσα ξεκίνησε τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2006. Ἀρχικά, τὰ "Φύλλα τῶν...
Ἄν ἐνδιαφέρεσθε νά συμμετάσχετε
 καθ' οἱονδήποτε τρόπο στὴν Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τή Γλώσσα, παρακαλεῖσθε νὰ ἀποστείλετε, μέσῳ τῆς σελίδας Ἐπικοινωνίας,...
Ἐλπίζουμε πραγματικὰ
ὅτι ὁ παρὼν "δικτυακὸς τόπος", θὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερους ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴ γλώσσα. Μὴ διστάσετε...

Ἡ Προταση

  • Ἐπειδὴ ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας ἀποκόπτει τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ εἰδικὰ τοὺς νέους ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ παρελθόντος κι ἀπὸ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς πνευματικῆς τους κληρονομιᾶς,
  • ἐπειδὴ ἡ χρήση τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς ἀποσυνδέει τὴ νέα ἑλληνικὴ ἀπὸ τὶς ἀρχαιοελληνικές της ρίζες παρουσιάζοντάς την ὡς ξένη πρὸς αὐτή, γεγονὸς τὸ ὁποῖο, πέρα ἀπὸ γλωσσικές, παιδαγωγικὲς καὶ ἐθνικὲς συνέπειες, ἐμποδίζει καὶ χιλιάδες ξένους ἀρχαιοελληνιστὲς νὰ γίνουν νεοελληνιστές,
  • ἐπειδὴ ἡ ἐπὶ 25 χρόνια διδασκαλία τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς κάθε ἄλλο παρὰ ἔχει συνδράμει στὴ βελτίωση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου της χώρας,

προτείνουμε

1. Ἡ γλῶσσα μας νὰ γράφεται σὲ κάθε δημόσιο ἔγγραφο σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τοῦ μονοτονικοῦ ἢ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, κατ' ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ συντάκτη τοῦ ἐγγράφου.

2. Τὰ κείμενα τῶν συγγραφέων ποὺ ἔχουν γραφτεῖ μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία νὰ τυπώνονται σὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐγχειρίδια στὸ πολυτονικὸ σύστημα, ὥστε νὰ γίνεται σεβαστὴ ἡ γλῶσσα γραφῆς ποὺ ἐπέλεξε ὁ συγγραφέας.

sign search